Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie Muzeum Dworu Śląskiego w Pałacu Łomnica, poprzez remont i przebudowę obiektu i utworzenie stałej wystawy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, działanie 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałanie 4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Fundacja Dominium Łomnica zaprasza do składania ofert na roboty budowlane.

 

Dokumenty do pobrania:
http://palac-lomnica.pl/pl/node/685


 OFERTY SPECJALNE

ola