HISTORIA - Pałac Łomnica

Przejdź do treści


Historia
Pałac Łomnica
Mapka Pałacu Łomnica
Historia
Historia Pałacu sięga średniowiecza. Jako najwcześniejsi właściciele wymienieni w dokumentach do 1366r. pojawiają się Hans von Schilde oraz Nitsche von Erdmannsdorf.
Szkic Pałac Łomnica
Barokowy przepych budowany na lnie
Od 1391r. do 1650 r. majątek należał do znanej śląskiej rodziny von Zedlitz. Od połowy XVII wieku aż do 1738 roku Łomnica była w posiadaniu baronowskiej rodziny de Thomagnini, która wybudowała w roku 1720 Duży Pałac, w rozpoznawalnej do dzisiaj barokowej formie.
Bardzo znaczącym w historii Pałacu Łomnica właścicielem był bogaty kupiec lnu Christian Menzel (1667- 1741) z Jeleniej Góry, który nabył pałac w roku 1738. Rodzina Menzel i ich potomkowie byli właścicielami majątku do 1835 r.
Od Wezuwiusza do Śnieżki …
Posiadłość odkupił w 1835 r.  pruski ambasador na dworze sycylijskim Carl Gustav Ernst von Küster. Przebudował on pałac w stylu klasycystycznym według projektu architekta Alberta Tollberga, ucznia sławnego pruskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Aż do 1945 roku pałac pozostawał własnością rodziny von Küster. Po zdobyciu Dolnego Śląska przez Armię Czerwoną i ustanowieniu władzy komunistycznej właściciele musieli uciekać na Zachód. Do Łomnicy przybyli w większości wysiedleńcy z Ziem Polskich na wschodzie.
Władza Ludowa w Dużym Pałacu urządziła szkołę, która znajdowała się tutaj do końca lat 70-tych. Z uwagi na zły stan techniczny budynku, szkołę przeniesiono w inne miejsce. Od roku 1980 roku Duży Pałac popadał w ruinę. Zawalił się dach i stropy, jednak wniosek o rozbiórkę został odrzucony przez konserwatora zabytków. W tym stanie Pałac przetrwał do zmiany ustroju.
Historia renowacji Pałac Łomnica
Historia ratunku
W 1991r. obecni właściciele – Ulrich von Küster, wnuk ostatniej właścicielki, Constanze von Küster, z domu von Schweinichen wraz ze swoją ówczesną narzeczoną Elisabeth Freiin Ebner v. Eschenbach – wtedy jeszcze studenci, nabyli Pałac w jednym celu – uratować w ostatniej chwili ten cenny zabytek.
Remont Pałacyku Łomnica
Pałac Łomnica w Remoncie
Remont
Pałac był częściowo bez dachu, prawie wszystkie stropy zawalone, do tego ciągły brak gotówki. Na początku byli oni  całkowicie zdani na siebie. Otrzymali wsparcie od indywidualnych darczyńców, różnych fundacji i stowarzyszeń. Tylko dzięki temu wspólnemu polsko-niemieckiemu zaangażowaniu i wysiłkowi udało się uratować niemal już utracony Pałac.
W roku 1995, po upadku PGR zakupili oni drugi pałac majątku łomnickiego, tzw. Mały Pałac i dokonali kapitalnego remontu. Od roku 1997 w Małym Pałacu znajduje się przytulny hotel z restauracją.
Park w Pałacu Łomnica
Park
Zaniedbany 9 hektarowy park w stylu angielskim wraz z historycznym Ogrodem Kuchennym również wymagały dużych nakładów. Jego projekt przypisuje się Peterowi Josephowi Lenné oraz uczniowi słynnego księcia Pücklera – ogrodnikowi Reder. Po roku 1945 park dziczał, zamieniając się w wysypisko śmieci oraz skład gruzu.
Pierwsze prace nastąpiły w 1996r. przy aktywnym udziale konserwatorów polskich i niemieckich. Dzięki ich ogromnej wiedzy i pasji, park ponownie zaprasza na spacery przez „Pleasure Ground” oraz wzdłuż wijącej się rzeki Bóbr.
Folwark Łomnicki
W latach 2007-2018 trwała renowacja historycznego Folwarku Łomnickiego, który również znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Stary Spichlerz, Obora, Stajnia, Stodoła z XVIII/XIX w. oraz Dom Zarządcy przedstawiają dziś imponujący przykład architektury typowego wiejskiego majątku.
Muzeum
Nasza nowa wystawa „Trzy wieki życia w Pałacu Łomnica” to nowoczesna prezentacja historycznych sal na 2 piętrach i piwnicy pałacu, po których prowadzi ponad 60 krótkich filmików.
Piwnica Pałac Łomnica
Sklep Pałacowy
Dom Modlitwy
Dom Modlitwy
Od roku 2017 na terenie Majątku Łomnickiego znajduje się nowy budynek, który zupełnie nie jest związany z historią pałacu. Jest to „Dom Modlitwy” z Rząśnika, który jako rekonstrukcja powstaje w miejscu dawnych budynków folwarcznych przed Dużym Pałacem.
Dom Modlitwy od roku 2020 funkcjonować będzie jako sala wystawowa dotycząca historii religii Dolnego Śląska i skompletuje równolegle jako budowla zabudowania historycznego folwarku.
Łomnicki majątek
Łomnicki Majątek z dwoma Pałacami, Folwarkiem i Parkiem funkcjonują dziś bazując na swojej bogatej historii i tradycji rodzinnej i fascynuje swoich gości autentycznym klimatem minionych epok.
Dominium Łomnica
Fundacja Dominium Łomnica
Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego Dominium Łomnica została założona w roku 2004. Postawiła ona sobie za cel ochronę unikatowego krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Jego ochrona połączona z zastosowaniem przyjaznego dla środowiska rolnictwa i odpowiedzialnej turystyki, może otwierać coraz to nowe gospodarcze perspektywy rozwoju dla mieszkańców i firm.
Wróć do spisu treści